عدالت جنسیتی و اشتغال زنان
141 بازدید
محل نشر: کتاب زنان » زمستان 1388 - شماره 46 (36 صفحه - از 81 تا 116)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت جنسیتي به معناي رعايت تناسب زنان و مردان در دسترسي به همة امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به گونه‌ای که در حق هیچ کدام ستم یا اجحافی نشود. اشتغال نیز عمدتاً به کارهای تمام وقت، دارای مزد و بیرون از خانه اطلاق می‌شود. در این مقاله با نگاهی علمی به موضوع اشتغال از دیدگاه اسلام پرداخته شده و دیدگاه­ها و نظریه‌های جامعه­شناسان و فمینیست­ها نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و معلوم می­شود؛ اشتغال زنان حقی است که تحت ضوابط کلی اشتغال می­باشد. این ضوابط عبارتند از: تناسب شغل با ویژگی‌های زنانه، رعایت حجاب، عفاف و عدم اختلاط، عدم تعارض شغل زن با حقوق شوهر و وظيفه مادری؛ بر این اساس شاخص عدالت جنسیتی در اشتغال زنان از دیدگاه اسلام همان رعایت معیارها و موازین اسلامی می­باشد. در این نوشتار الگوی اشتغال نیمه وقت زنان که تناسب با عدالت جنسیتی دارد، برای زنان پیشنهاد شده است. کلید واژه عدالت، جنسیت، اشتغال زنان، اسلام، خانواده.